Bewonersplatform Waterwijk is opgeheven

Het bewonersplatform Waterwijk is de afgelopen maand  opgeheven, dat hebben de overige leden besloten nadat het animo voor deelname uit de wijk op niets bleek uit te draaien. Het bewonersplatform bestond uit vrijwilligers uit de wijk en behartigde de belangen van de bewoners bij de gemeente. Zo werd er eens per maand een wijkschouw in de buurt gelopen en werd er vaak mee gedacht over activiteiten in de wijk. Ook kon men aankloppen over de te nemen stappen naar de gemeente of bemiddelde het bewonersplatform.

Het bewonersplatform Waterwijk is in 2005 gestart en heeft onder meer met behulp van bewoners de “hofjes” opgeknapt.  Maar na 13 jaar was er niet veel meer over van het bewonersplatform. De wijkschouwen werden de laatste jaren al niet meer gelopen en de website is dit jaar op zwart gegaan. Het geld, dat nog op de rekening stond, worden teruggeboekt naar de gemeente. De gemeente heeft beloofd dat het geld ten goede komt aan het Huis van de Waterwijk.

%d bloggers liken dit: