Bladkorven verdwijnen weer

De bladkorven die half oktober geplaatst zijn door de gemeente Almere, worden vanaf 11 december weer verwijderd. In de periode van half december tot half april worden de bladkorven relatief minder gebruikt. De korven mogen alleen gebruikt worden voor los groen tuinafval. Ze zijn niet bedoeld voor ander afval, zoals stenen, plastic zakken en vuilniszakken met afval of groenafval. De korven worden 1 keer per week geleegd en iedereen in de wijk mag er gebruik van maken. U kunt in deze periode ook het tuin en snoeiafval gratis afleveren bij een van de recycleperrons of een afspraak maken via het Digitaal Loket van Almere of via 14036.

%d bloggers liken dit: