Honden

 

Aanleiding
In 2012 heeft de gemeente 35 “depodogs” (speciale bakken voor hondenpoep met opruimzakjes) geplaatst in Waterwijk.
De locatie van de bakken is samen met de bewoners bepaald. Met deze pilot proberen we het hondenpoep-probleem aan te pakken. We hoopten daarbij op een aanpassing van de opruimplicht in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Almere. Daarin staat namelijk wel al dat men poep van een stoep en de naastgelegen grasstrook hoort op te ruimen, maar dat weet lang niet iedereen. Als de opruimplicht zou worden aangescherpt, is Waterwijk daar klaar voor en al toegerust met de depodogs. Helaas is de APV (nog) niet aangepast.
Voorstel
Een aantal van de depodogs in Waterwijk zijn vernield. Omdat we niet zeker weten of de APV wordt aangepast, gaan we deze niet vervangen of repareren (is erg duur). We gaan enkele depodogs die weinig of niet worden gebruikt verplaatsen naar plekken waar wel veel honden worden uitgelaten.
De gemeente stopt met het gratis verstrekken van de zakjes, de verspreiding ervan is elke keer een hoop werk voor een relatief klein aantal actieve bewoners. Hondenbezitters weten dat de zakjes nauwelijks iets kosten in de winkel. We blijven (dit jaar) wel de depodogs legen.

Reacties

Heeft u opmerkingen over dit voorstel of een slim idee hoe het anders kan, stuur dan een mail naar de gebiedssecretaris Natashia Soekarnsingh
nsoekarnsingh@almere.nl onder vermelding van “depodogs Waterwijk”

Alvast bedankt voor het meedenken!
Wilma Viel
Gebiedsmanager Almere Stad Oost

Depodogs

Bewoners die hun hond uitlaten, kunnen in Waterwijk sinds 6 oktober 2012 bij 21 depodogs een hondenpoepzakje pakken waarmee zij de hondenpoep veilig op kunnen ruimen. Na het dichtknopen van het zakje, kan men deze op drie plekken kwijt:

  • in één van de depodogs,
  • in één van de gewone gemeentelijke prullenbakken,
  • in de eigen afvalbak voor restafval (NB. de zakjes zijn niet biologisch afbreekbaar en dus niet bestemd voor de biobak, omdat zich via hondenpoep ziektes kunnen verspreiden).

https://stadoost.almere.nl/fileadmin/user_upload/20170606_DepoDogA1.pdf

De 21 depodogs staan in het gedeelte van de wijk waar het groot onderhoud achter de rug is. Plaatsing van de resterende 14 depodogs in de rest van Waterwijk volgt als ook daar het groot onderhoud achter de rug is.

Op bijgaande Hondenkaart Waterwijk staat aangegeven waar u de hond los mag laten (groen), welke strook speciaal is bedoeld om honden uit te laten (oranje), waar uw hond aangelijnd moet worden (wit) en waar u niet met uw hond mag komen (rood). Voor de stoepen in de ‘witte’ gebieden geldt een opruimplicht volgens de Algemene Plaatselijke Verordening. In de andere delen van de wijk wordt het op prijs gesteld als u de poep van uw eigen hond opruimt.

Hondenpoep

Hondenpoep is een onderwerp dat bij veel inwoners van Almere tot ergernissen leidt. Echter, oplossingen zijn niet zo gemakkelijk als ze lijken. De gemeente Almere kent een gescheiden rioleringsysteem voor hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer. Daarom moeten honden op het gras uitgelaten worden en niet in de goot. Met het regenwater wordt dan zo min mogelijk vervuiling afgevoerd.

Hondenpoep in én uit Waterwijk

In 638 van de 3.091 woningen in Waterwijk (ruim één op de vijf huishoudens) loopt minstens één hond rond. Aldus de officiële cijfers van de gemeentelijke afdeling die de hondenbelasting in rekening brengt. Een deel van die hondenbezitters heeft vast meer dan één hond. En er zijn ongetwijfeld enkele hondenbezitters die hun hond(en) niet hebben laten registreren en daarmee belasting uitsparen (en risico lopen op boetes).

Als het klopt dat elke hond per jaar gemiddeld ruim 80 kilo hondenpoep produceert (Wikipedia), dan belandt er in Waterwijk dus jaarlijks minimaal ruim 51.000 kilo hondenpoep op stoepen, straten, grasvelden en kinderspeelplaatsen. Plus de poep van honden uit andere Almeerse wijken die Waterwijk verkiezen om hun behoefte te doen. Met zulke hoeveelheden is de kans groot dat de bijna 8.000 bewoners meer dan eens vieze schoenen oplopen.

Ergernis nummer 1

‘Hondenpoep op straat’ is ergernis nummer 1, bleek uit enquêteresultaten van Stichting Bewonersplatform Waterwijk in november 2010. Maar liefst 63% van de Waterwijkers liet zich hier negatief over uit. Datzelfde bleek eerder uit het Almeerse raadspanel van januari 2010: 80% van de 1.235 panelleden gaf aan soms (53%) of vaak (26%) overlast te ervaren van hondenpoep. Reden voor het Bewonersplatform Waterwijk om hier werk van te maken.

En omdat Waterwijk binnen Almere Stad Oost in 2011 als eerste aan de slag ging met het maken van een zogeheten wijkactieplan, kwam de gemeente over de brug met geld voor aanpak van dit hondenpoepprobleem. Voorwaarde voor financiering is dat bewoners uit Waterwijk zich actief inzetten. Ofwel, dat er duidelijk sprake is van samenwerking tussen bewoners en gemeente.

 

Hondenpoepzakjes aanvullen

Als voldoende bewoners uit de Waterwijk bereid zijn om straks een depodog of een losse hondenpoepzakjeshouder te ‘adopteren’ en tijdig te voorzien van een nieuwe rol, dan kan de gemeente zich inzetten voor het tijdig (laten) legen van de depodogs en vuilnisbakken. Uiteraard zorgt de gemeente voor levering van een flinke voorraad zakjes. Op die manier werken we samen de hondendrollen de wijk uit. En daarmee de grootste ergernis van de Waterwijkbewoners.

Waar mag ik mijn hond uitlaten?

In Almere worden hondenbezitters met de hondenkaart op de hoogte gesteld van de plaatsen waar zij hun hond mogen uitlaten. Al dan niet aangelijnd. Deze kaart geeft onder andere aan dat honden niet op kinderspeelplekken mogen komen.

Wilt u weten waar u in Waterwijk uw hond mag uitlaten of waar honden los mogen lopen? Klik op deze link om naar de website van de Gemeente Almere te gaan.