Huishoudelijk Afval

Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval wordt wekelijks ingezameld. Inzameling is gescheiden (groente-, fruit- en tuinafval en restafval) in de zogenaamde duobak of mini-container.
De wekelijkse huisvuilinzameling (legen van de duobakken) vindt plaats op donderdag.

Regels met betrekking tot het legen van de duobak

Buitenzetten: Na 20.00 uur op de avond voor de dag waarop de duobak wordt geleegd, maar uiterlijk vóór 7.45 uur op de dag waarop deze wordt geleegd.
Binnenhalen: Vóór 20.00 uur ’s avonds op de dag waarop de duobak is geleegd
De duobak óp de opstelplaats zetten, die herkenbaar is aan borden bij parkeervakken of aan een stoeptegel in het trottoir.

  • Handvatten graag in de richting van de weg.
  • De gevulde duobak mag niet zwaarder zijn dan 60 kilo.
  • Het tussenschot in de duobak niet verplaatsen, omdat het restafval van het gft in de vuilniswagen gescheiden wordt gehouden en ook gescheiden wordt gelost.
  • Wat doet u met de vuilniszak die net niet meer in de duobak past? Die zet u niet ernaast. Dat mag niet in Almere. De gemeente is hier sinds 2010 strenger tegen op gaan treden. Het vuil wordt onderzocht en overtreders krijgen een boete. Reden hiervoor is dat losse vuilniszakken voor zwerfvuil kunnen zorgen, daarnaast trekt het ongedierte aan. Bovendien mogen de vuilnismannen niet met hun handen aan vuilniszakken komen. Er kan van alles uitsteken en ze kunnen daardoor bijvoorbeeld snijwonden oplopen.

Meldingen

Om het nog makkelijker te maken, kunt u zich abonneren op de Bakkendag-berichten.
U kunt via onderstaande link de bakkendag voor Waterwijk bekijken door uw postcode en huisnummer in te vullen:

http://afvalportaal2.2go-mobile.com/modules/53d8db94-7945-42fd-9742-9bbc71dbe4c1/calendar/

Wilt u de bakkendagen voor het hele jaar printen of ophangen? U kunt een kalender downloaden met alle ophaaldata voor Waterwijk.

Informatie
Heeft u nog vragen over het huisvuil? Neem dan contact op met de afdeling Stadsreiniging.

Adres:
De Steiger 221
1351AX Almere

Telefoon: 14 036
Fax: 036-547 18 83