Gemeente stuurt brief aan bewoners

Bewoners uit Waterwijk hebben vandaag van de gemeente Almere een brief ontvangen omtrent de ontwikkeling van het project “Leeghwaterhof”. De gemeente doet dat naar aanleiding van de vragen van de bewoners op de inloop/informatiebijeenkomst van vorige maand over de te nemen stappen. In de brief wordt uitgelegd wat de procedure is.

Wijziging bestemmingsplan
Om het project te realiseren moet de gemeente Almere eerst het bestemmingsplan wijzigen. Die procedure loopt via vier stadia: het voorontwerp, ontwerp, een vastgesteld plan en het onherroepelijk plan. In de laatste twee stadia kunnen bewoners reageren op het plan, via een inspraakreactie of zienswijze. De gemeente beoordeelt de reacties en zienswijzen. Het bestemmingsplan kan dan hierdoor op onderdelen aangepast worden.
Het vastgestelde bestemmingsplan zal worden gepubliceerd op https://www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook wordt er een kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant en de huis-aan-huis bladen. Dan wordt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (bewoners die hun inspraakreactie of zienswijze hebben ingediend) een beroep indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplantraject zonder beroepsperiode duurt ongeveer 10 tot 12 maanden.

Het bouwplan dient binnen de randvoorwaarden van het onherroepelijk bestemmingsplan te worden gerealiseerd. Er wordt hiertoe een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze zal worden gepubliceerd in de huis-aan-huis bladen, de dag- en nieuwsbladen, het gemeenlijke blad en op internet via https://www.officielebekendmakingen.nl.
De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

Inschrijven nog niet mogelijk
U kunt zich op dit moment ook nog niet inschrijven voor het project. De woningtoewijzing zal via https://www.woningnetalmere.nl plaatsvinden. Daarvoor moet u wel ingeschreven staan en gelden de volgende voorwaarden:

  • De woningen zijn bestemd voor kandidaten van 55 jaar en ouder;
  • De volgorder bepaling gaat op inschrijfduur bij Woningnet;
  • Woningzoekenden met recht op huurtoeslag gaan voor (voorrang voor lage inkomens);
  • Woningzoekenden met urgentie gaan voor;
  • Wanneer u een koopwoning heeft, dient u op het moment dat u geselecteerd bent als kandidaat aan te tonen dat uw woning te koop staat;
  • Voorrang voor bewoners uit Waterwijk;
  • Maximaal twee persoons huishoudens, geen inwonende kinderen.

Petitie
Bewoners uit de omliggende straten zijn al een petitie gestart om de bouw tegen te houden. Zij maken zich zorgen om de parkeeroverlast, uitzicht en de bomenkap. Al ruim 250 bewoners hebben de petitie ondertekend.

Link:
Brief Gemeente Almere Leeghwaterhof

%d bloggers liken dit: