Koningin Maxima komt naar Waterwijk

Foto: HM Koningin Maxima

Er komt hoog bezoek aan voor Waterwijk. Begin mei komt koningin Maxima op bezoek in Waterwijk.
Zij zal daar het Huis van de Waterwijk aan het Slufterplantsoen bezoeken en met de coördinatoren en gebruikers van Stichting Buurthopper.

De koningin zal daarna in gesprek gaan met de initiatiefnemers van Voorzorgcirkels en met de ambassadeurs van Goud in Almere.

Voorzorgcirkels
Een voorzorgcirkel is een buurtinitiatief dat tot doel heeft om betrokkenheid, ondersteuning en sociale cohesie te bevorderen in een bepaalde wijk of buurt, voornamelijk gericht op oudere bewoners. Het concept van voorzorgcirkels is ontwikkeld door Henk Geene, zoals beschreven in zijn boek “Voorzorgcirkels: een nieuwe structuur voor zorg, welzijn en wonen.”

Het idee achter een voorzorgcirkel is dat buurtbewoners, vooral ouderen, zelf een ondersteunend en sociaal netwerk vormen. Dit netwerk helpt hen om langer zelfstandig te kunnen wonen en een gevoel van geborgenheid te ervaren in hun eigen buurt. Het is een bottom-up benadering waarbij bewoners zelf de regie nemen over hun welzijn en zorg.

Goud in Almere

Binnen het netwerk Goud in Almere werken gemeente, senioren, bewonersinitiatieven, organisaties, woningcorporaties en bedrijven samen aan een Almere waar je goed oud kunt worden.

Almere is een jonge stad, gebouwd voor jonge mensen. Eengezinswoningen met trappen en tuinen en parkeerplaats voor de deur bepalen voor een belangrijk deel het stadsbeeld. Maar de jonge mensen van toen worden oud. Het aantal 65-plussers in Almere stijgt sneller dan in de rest van Nederland.

De vergrijzing vraagt iets van de stad op het gebied van o.a. wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Er gebeurt al veel in de stad: er zijn bewonersinitiatieven, er zijn organisaties die projecten opzetten en is er beleid dat rekening houdt met de vergrijzing. Goud in Almere verbindt en faciliteert deze initiatieven. Als netwerk hebben we een gezamenlijk doel: Een Almere waarin je waardig oud kunt worden, waarbij het accent waardig benadrukt ‘met kwaliteit van leven’ én dat ouderen van waarde zijn voor Almere, hun buurt en omgeving.