Over Waterwijk

Waterwijk is een wijk in Almere Stad Oost. Geflankeerd tussen de Lepelaarsplassen, Leeghwaterplas met het Bos der Onverzettelijken, oudwaterwijkHannie Schaftpark, Lage Vaart en de industrieterreinen Markerkant en Randstad. Vooral het vele groen is opvallend voor Waterwijk en buitengewoon in Almere. Waterwijk is ontstaan in 1982. Gebouwd om de Leeghwaterplas.

Leeghwaterplas
Toen bij de landschapsarchitect Jan Wouter Bruggenkamp de vraag op tafel kwam om een zuigerput te maken op het toenmalige bouwkavel BZ14, had hij niet kunnen voorzien dat de Leeghwaterplas er zo uit kwam te zien.

Panorama Leegwaterplas

Panorama Leegwaterplas

Lepelaarsplassen

De Lepelaarsplassen vormt, samen met de Oostvaardersplassen een uniek natuurgebied waar ondermeer een grote kolonie aalscholvers en een kolonie lepelaars zich jaarlijks huisvesten.

Het Bos der Onverzettelijken
Het “Bos der Onverzettelijken” is een nationaal verzetsmonument dat onthuld werd op 29 april 1993. Voor elke gefusilleerde uit de Tweede Wereldoorlog is een boom geplant. Ook wordt in het “Bos der Onverzettelijken” jaarlijks de kinderherdenkingsdienst gehouden bij de gedenksteen. Deze gedenksteen lag eerst in Almere Haven, maar is in 1995 verplaatst naar het “Bos der Onverzettelijken”. Ook is er een stichting “Bos der Onverzettelijken”, die zich inzet voor het “Verzetsbos”.

Hannie Schaftpark
Het Hannie Schaftpark grenst aan het Bos der Onverzettelijken. Met haar verschillende facetten, zoals de verschillende grasvelden, houtwallen en bospercelen, waar o.a. spechten en vleermuizen zich huisvesten in dode bomen, blijft dit een mooi bos om in te wandelen.

Buurten
Waterwijk heeft naast zijn eigen naam, ook nog eigen buurten. Zo is er de waterbuurt, met namen als het Amstelplantsoen, Dinkelstraat, Merwede en Spuihof, Tjeukemeerstraat en Grote Brekkenstraat maar ook een vissenbuurt, waar u onder andere het Botplein, Tonijnstraat of Schelvisstraat kunt vinden. Al met al een wijk met veel water, maar ook veel groen.

Sinds 2014 heeft Waterwijk ook zijn eigen Facebook-groep. Hierin kunnen bewoners discussiëren over de problemen die zij tegen komen over Waterwijk en is opgezet om bewoners uit Waterwijk met elkaar in contact te laten komen.