Petitie tegen bomenkap in Waterwijk

Een aantal bewoners zijn een petitie gestart naar aanleiding van een voorgestelde bomenkap in Waterwijk. De bomen worden gekapt om plaats te gaan maken voor het project “Leeghwaterhof”.

Het “Leeghwaterhof” is het bewonersinitiatief voor senioren, dat gerealiseerd moet gaan worden aan de Barracudastraat, Kreeftstraat & Snoekstraat. Zoals de planning nu staat, zal er in 2020 gebouwd moeten gaan worden.

Een aantal weken geleden kregen geïnteresseerden tijdens een inloopmiddag al informatie over dit project. Ook een aantal bewoners uit de omliggende straten hebben daar een kijkje genomen en hebben toen al hun zorgen geuit over de voorgenomen bomenkap. Ook de verwachte parkeeroverlast is voor een aantal omwonenden een doorn in het oog.

%d bloggers liken dit: