Start bewonersinitiatief “De Eilanders”

Bewoners van de ‘Reggebuurt’ en elders uit Waterwijk lopen graag een ommetje rondom de Leeghwaterplas en komen dan ook over het Waterpad dat de beide westelijke eilanden verbindt. Deze eilanden zijn in potentie prachtige plekken, maar zijn compleet verworden, overwoekerd, en hebben nauwelijks gebruikswaarde doordat er geen onderhoud wordt gepleegd.

Hoe het begon
In 2022 is het idee ontstaan om na te gaan of hiervoor initiatieven te ontplooien zijn waarmee tevens de saamhorigheid in de buurt versterkt zou kunnen worden. 

In april van dat jaar was er een eerste verkennend overleg met de gemeente, en daarbij is vanuit de gemeente in principe groen licht gegeven.

Na werving tijdens een buurtborrel op het Reggeplantsoen in september 2022 waren er negen mensen uit Waterwijk, die bereid waren mee te gaan doen aan het beheer van de twee eilanden in de Leeghwaterplas. 

In het najaar van 2022 is er contact geweest met Brans Stassen, kunstambassadeur en voormalig Almeers stedenbouwkundige over de opwaardering van het kunstwerk ‘monument voor een woningwetwoning’ op het noordelijke eiland. 

Omroep Flevoland plaatste op zondag 22 januari 2023 een item van Heemschut Almere, waarin de oorspronkelijke en huidige staat van genoemd kunstwerk werd getoond.  Aansluitend hierop is contact gezocht met Ben te Raa (secretaris Heemschut Almere) en met Willemijn in ‘t Veld, beleidsmedewerker afdeling Cultuur van de Gemeente Almere.

Na een jaar van initiatief nemen, voorbereiden, plannen maken, overleg en subsidietoekenning is eind december 2023 de bewonersgroep begonnen met de eerste beheerwerkzaamheden op de eilanden in de Leeghwaterplas.

In vervolg op noodzakelijke kap van een aantal bomen door een groenaannemer jl. november zijn zij de afgelopen maanden onder andere bezig geweest met verwijderen van braam, maken van enkele open plekken, herplant van gevarieerd bosplantsoen, en is er gestart met herstel van de resterende muurcontouren van het groenkunstwerk “monument voor een woningwetwoning (1981)” op het noordereiland.

Hoe gaat het nu?
De groep is recent gegroeid van negen naar twintig deelnemers, en er wordt meer aanwas verwacht. De intentie is een langjarig beheer op de eilanden te gaan verzorgen. De gemeente ondersteunt dit bewonersinitiatief. De komende jaren zullen zij elke 2e zaterdagochtend in de maand werken aan mooiere natuur en meer biodiversiteit op de eilanden, en wordt er bezien hoe het “monument” in ere kan worden herstelt.

Openingshandeling wethouder
Op zaterdag 13 april 2024 om  11.00 uur zal tijdens de zaterdagse werkdag,  Jesse Luijendijk, wethouder van o.a. natuur, biodiversiteit en beheer openbare ruimte van de gemeente Almere, een openingshandeling verrichten om de werkzaamheden van de beheerdersgroep te ondersteunen, en wordt er na koffie en koek een rondleiding gegeven over de eilanden. Er wordt dan getoond wat er al gedaan is en wat er nog moet en kan gebeuren.

Naast wethouder Jesse Luijendijk zullen aanwezig zijn: Anne Marie Backer, ontwerpster van het monument; Brans Stassen, kunstambassadeur, ‘peetvader’ van Almere en voormalig hoofdstedenbouwkundige; Ben te Raa, secretaris Heemschut Almere; Jeanette Vonk, t/m 2023 wijkregisseur Waterwijk c.a.; Sytze Stel, wijkregisseur Waterwijk c.a. Harm Slagter, groenbeheerder gemeente Almere; Odette Breijink, beleidsmedewerker cultuur gemeente Almere.