Storing in gemaal Leeghwaterplas

Het waterpeil is in een deel van Almere afgelopen weekend sterk gedaald. Dit is te zien in onder meer het Weerwater en de Stadswetering. De oorzaak van de plotselinge daling was een storing in gemaal Leeghwater tussen de Leeghwaterplas en de Hoge Vaart.

Peilschaal
Normaal gesproken staat het gemaal af en toe kort aan om het water binnen een bepaald gebied op peil houden, maar nu stond hij door de storing langer dan een dag aan. Hierdoor is er veel meer water weggepompt dan de bedoeling was. Het water is gezakt naar 5.80 meter onder NAP, terwijl het waterpeil normaal gesproken 25 centimeter hoger ligt.

Dit soort storingen komt vrijwel nooit voor. Toen de storing bekend werd, is het gemaal direct stopgezet. Het water was op dat moment bijna gedaald tot aan het toegestane minimum, zoals is vastgesteld in het zogenaamde peilbesluit.

Er wordt verwacht dat de storing niet leidt tot schade aan kades en oevers. De daling is net op tijd opgemerkt. Een opzichter van Waterschap Zuiderzeeland is het gebied ingegaan om dit extra te controleren. Door de regen en de watertoevoer uit omliggende gebieden gaat het peil nu vrij snel weer omhoog. Het duurt ongeveer een week voordat het waterpeil weer normaal is. Opzichters voeren dagelijks metingen uit en nemen extra maatregelen waar nodig.

%d bloggers liken dit: