Uitnodiging voor Cultuurtafels

Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Ze zijn onmisbaar voor de aantrekkelijkheid van de stad. Goede culturele voorzieningen versterken het vestigingsklimaat voor ondernemers én nieuwe inwoners. Het college gaat de komende jaren structureel investeren in cultuur. Daarom wordt er een nieuw Cultuurplan voor Almere, en dat doen wij graag samen met u!

De gemeente Almere nodigt u graag uit voor de CULTUURTAFELS in Almere.

Cultuur dichtbij

De Gemeente Almere vindt het belangrijk dat iedereen in Almere, en in het bijzonder Almeerse kinderen en jongeren, hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen. Daarom wordt er gekeken hoe de cultuur in de verschillende stadsdelen dichtbij de bewoners kan worden gebracht. Denk aan: cultuureducatie, zelf musiceren, acteren of dansen, amateurverenigingen, bibliotheken, de inrichting van de woon- en leefomgeving (architectuur en kunst in de openbare ruimte) en erfgoed. De gemeente Almere heeft daarbij speciale aandacht voor cultuur- en erfgoededucatie en talentontwikkeling.

Daarom wordt er in het nieuwe Cultuurplan speciale aandacht gegeven aan de culturele identiteit van de verschillende stadsdelen en wordt er gekeken hoe het cultuurklimaat daar kan worden versterkt. In ieder stadsdeel wordt er in de laatste week van november elke middag een cultuurtafel georganiseerd. Wat is het culturele profiel van het stadsdeel? Is er voldoende cultuuraanbod? Wat wordt er gemist? Wat gaat goed, en wat kan versterkt worden? En wat kan de gemeente doen? Deze, en andere vragen staan tijdens deze middagen centraal. Als u wilt meedenken over de bouwstenen voor het nieuwe Cultuurplan, dan kunt u zich aanmelden.

De gemeente Almere ziet u graag bij één van de CULTUURTAFELS!

Cultuurtafel in Almere Stad Oost/Stad West

op donderdag 29 november
van 14:30 – 17:30 uur in Poppodium De Meester

Voor meer informatie kijkt u op http://www.almere.nl/vrijetijd/cultuur/cultuurtafels/

%d bloggers liken dit: