Buurtbemiddeling

“De irritaties beginnen vaak met een kleinigheid. Door er niet over te praten kan bij een volgende gebeurtenis de boosheid zo toenemen dat de burenrelatie ernstig wordt verstoord. De politie erbij halen, levert niet altijd op wat de buren zich wensen. Het lost misschien het conflict op, maar zorgt niet altijd voor een prettig contact met de buren.”

Zo gaat dat meestal ook in onze Waterwijk. Ook het wijkteam krijgt regelmatig klachten over overlast van buren. Maar hoe gaan zij daar mee om? Zij kunnen vaak verwijzen naar politie, maar daarmee is niet het probleem opgelost! Voor dat soort problemen kunt u beter contact op nemen met buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is in samenwerking met Stichting “De Schoor”, Politie Midden Nederland, Gemeente Almere en woningbouwverenigingen Ymere, Goede Stede & De Alliantie opgezet, om uw conflicten met uw buren proberen op te lossen. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen samen tot een oplossing te laten komen.

Aileen van Limburg-StirumDe coördinatie van Buurtbemiddeling Almere is in handen van Aileen van Limburg-Stirum. Zij is bereikbaar via. Kijk voor meer informatie op http://www.buurtbemiddelingalmere.nl