Buurtpreventie Waterwijk


Sinds 2013 heeft Waterwijk ook zijn eigen buurtpreventieteam. Zij zijn samen met politie Flevoland en de gemeente Almere de ogen en oren van de wijk. Zij zorgen dat Waterwijk leefbaar en veilig wordt en blijft en hebben daarom ook regelmatig contact met de sociale partners. Maar ook u als bewoner maakt hier het verschil. U kan ook zorgen dat uw buurt veiliger wordt door u op te geven als vrijwilliger van het buurtpreventieteam. Bij het buurtpreventieteam kunnen bewoners van Waterwijk een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving.

Bewoners werken hierbij samen met de gemeente en politie aan een leefbare alsook veilige buurt. Het buurtpreventieteam overlegt regelmatig met deze instanties over hun wijk. Het buurtpreventieteam is herkenbaar met gele hesjes en dus altijd zichtbaar in de wijk actief. Zij signaleren als er kapotte lantaarns zijn, er zwerfaval ligt of als er een stoeptegel is verzakt. Verder heeft het team een soort ‘antennefunctie’, denk daarbij aan het signaleren van verdachte situaties en contact maken met mensen op straat. Ook hiermee kan de leefbaarheid van Waterwijk zijn voordeel doen. Ook in andere delen van Almere zijn veel positieve ervaringen opgedaan met buurtpreventie. Wilt u meer informatie over het buurtpreventieteam of wilt u zich ook aansluiten? Neem dan contact op met de coördinator, van het buurtpreventieteam Waterwijk via of via het contactformulier. Wel moet u in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag. De website van het buurtpreventiem is http://www.buurtpreventiewaterwijk.nl