Wethouder geeft startsein voor onderhoud

Met de onthulling van het bord voor buurtbeheersgroep “De Eilanders”, heeft wethouder Jesse Luijendijk op zaterdag 13 april het startsein gegeven voor het onderhoud van de eilanden op het Leeghwaterplas.

De Leeghwaterplas is eigenlijk begonnen als zuigerput, die ontstond doordat de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (R.IJ.P) zand nodig voor de bruggen over de Hoge en de Lage Vaart, zo vertelde ook kunstambassadeur Brans Stassen.

De eilanden waren nogal verwaarloosd en er moest nodig onderhoud worden gepleegd. Een aantal buurtbewoners uit de “Reggebuurt” hebben hun handen uit de mouwen gestoken en zullen vanaf nu het “klein” onderhoud verrichten. De gemeente Almere zal wel nog steeds het groot onderhoud doen.

Doordat er nu regelmatig onderhoud wordt gepleegd, is er nu ook ruimte om het kunstwerk “Monument voor een woningwetwoning” te gaan onderhouden. Dit kunstwerk is in 1977 bedacht door Anne Mieke Backer. Lang voordat de eerste huizen gebouwd waren.

De enthousiaste buurtbewoners tellen nu ongeveer 20 leden en zullen elke 2e zaterdag van de maand (na augustus 2024 elke 4e zaterdag) onderhoud gaan plegen. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u ook kijken op https://leeghwaterplaseilanden.nl