Workshop: Weerbaarheid & valpreventie voor senioren

Warrior Academy zal, in samenwerking met het Huis van de Waterwijk , Wijkteam Waterwijk/ Verzetswijk en de Gemeente Almere, een kennismakingsworkshop “Weerbaarheid en valpreventie“organiseren voor senioren. De workshop zal op vrijdag 11 mei gehouden worden en geeft senioren de kans actief bezig te zijn met het vergroten van hun zelfvertrouwen en zichzelf krachtiger en zichtbaarder te gaan voelen.

De workshop duurt een uur, met een maximaal aantal deelnemers van 18 personen.

Ouderen vinden zelfredzaamheid bepalend voor de kwaliteit van leven. Dat geldt ook voor kwetsbare ouderen. Praktische tips en adviezen om alledaagse handelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, helpen deze zelfredzaamheid en de veiligheid te vergroten.

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om:

  • onveilige situaties te herkennen en hier op een veilige en verantwoorde manier mee om te gaan
  • te kijken naar het eigen waarnemen/denken en handelen m.b.t. onveilige situaties
  • zichzelf onder controle te houden in onveilige situaties.

De kennismakingsworkshop is gratis en zal een vervolg krijgen zodra er genoeg animo is.
Daarna zal er maximaal € 2,00 per keer als eigen bijdrage worden gevraagd.

U kunt zich aanmelden voor deze ochtend via huisvandewaterwijk@kpnmail.nl of op (06) 11 586 322

Aansluitend aan de workshop zal er voor de deelnemers een gezellige lunch worden georganiseerd.

Datum:
Vrijdag 11 mei 2018

Tijd:
10:30 tot 11:30 uur

Lokatie:
Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere

%d bloggers liken dit: