Wijkteam Waterwijk/ Verzetswijk/Tussen de Vaarten

 

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Waterwijk/Verzetswijk/Tussen de Vaarten  staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Lokatie Inloopspreekuren:
Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere

Donderdag
10:00 – 12:00 uur

De administratieve spreekuren zijn alléén op afspraak. Bel daarvoor met 14036.

Wijkteam Waterwijk/ Verzetswijk/Tussen de Vaarten:

 • K. Mannaert
  M. de Waaij
  S. Razzaq
  (Maatschappelijk werk/ Wijkwerker)
 • J. Delis
  W. Holla
  (WMO Consulent/Wijkwerker)
 • G. Fintelman
  B. van Es
  (MEE Consulent/Wijkwerker)
 • T. Molleman
  M. Brown
  (Opbouwwerker/Wijkwerker)
 • H. Griffioen
  K. de Boer
  (VMCA Consulent/Wijkwerker)

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over Mijn Overheid of inschrijven op Woningnet Almere. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen.

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals van het wijkteam bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, zij doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

http://wijkteams.almere.nl